Yhdistys

Yhdistyksen tarkoitus on tehdä Suomessa tunnetuksi Portugalin luontoa, historiaa ja kulttuurielämän saavutuksia sekä kaikin puolin kehittää ja edistää Suomen ja Portugalin kansojen välisiä hyviä suhteita.

Ystävyys ja kulttuuritoiminnallaan yhdistys pyrkii lisäämään ja syventämään suomalaisten kiinnostusta ja tietämystä Portugalin kulttuuria ja sen kieltä kohtaa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, tuottamalla informaatiota sekä tarjoamalla kiinnostavan tapaamisfoorumin.

Yhdistys ei toimi matkojen, työn tai asunnonvälittäjänä eikä poliittisena vaikuttajana. Yhdistyksen aloite- ja toimintavalmiudet samoin kuin voimavarat perustuvat suomalaiseen ja kansainvälisesti vaikuttavaan vapaaehtoiseen järjestö- ja kansalaistoimintaan.

Keitä me olemme

Yhdistys perustettiin 1964 ja jäsenkuntaan kuuluu tällä hetkellä noin 450 henkilöjäsentä. Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus, jolla on hyvät suhteet ystävyysmaahan. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, mutta jäsenkuntaa on myös muualla Suomessa.